فراهانی
ویزای فریلنسری آلمان

ویزای فریلنسری آلمان

فریلنسری، نوعی خوداشتغالی است که در چند سال اخیر بسیار رشد کرده است. فریلنسری در مقایسه با شیوه سنتی اشتغال،

مشاغل خانگی در آلمان

مشاغل خانگی در آلمان

مفهوم اشتغال و شاغل بودن در سالهای اخیر و با گسترش تکنولوژی بسیار عوض شده است. حضور در مکانی مشخص