فراهانی

اقتصاد آلمان

اقتصاد آلمان

اقتصاد آلمان ازجمله بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان و برترین اقتصاد اروپا است. در سال 2021 تولید ناخالص داخلی کشور آلمان به