بلوکارت (کارت آبی) آلمان چیست؟

بلوکارت، یک امتیاز (مجوز) ویژه برای افراد مقیم کشورهای غیراروپایی است که در صورت دریافت میزان حقوق معین، امکان اخذ آن فراهم شده و از این طریق، امکان اقامت، کار و زندگی در کشورهای اتحادیه اروپا را برایشان ایجاد می‌کند. برای دریافت کارت آبی، شما می‌توانید از دو روش ثبت شرکت و کار اقدام کنید.

اخذ کارت آبی آلمان از طریق کار

به منظور دریافت بلوکارت از این طریق، شما باید پیشنهاد کاری داشته باشید و یا از طریق ویزای جستجوگر کار اقدام نموده و پس از کاریابی، شروع به کار کنید. در روش جستجوگر کار، شما می‌توانید به مدت شش ماه در آلمان موقعیت شغلی مورد نظر خود را جستجو کنید و در صورت موفقیت‌آمیز بودن کاریابی، ویزای کار آلمان را اخذ می‌کنید. باید توجه کنید که در روش اخذ بلوکارت از طریق کار، شرط لازم آن است که حقوق شما از متوسط میزان حقوق در زمینه تحصیلی خود بیشتر بوده و غالبا بیشتر از 3600 یورو باشد.

اخذ کارت آبی از طریق ثبت شرکت

در این روش، شما باید حدودا 100 هزار یورو پشتوانه مالی در اختیار داشته باشید. البته تنها اثبات این دارایی کافی است و نیازی به صرف کامل آن در فرآیند ثبت شرکت نیست. هزینه ثبت شرکت در آلمان، سه تا چهار هزار یورو است و همچنین شما به سرمایه اولیه حدودا 25000 یورو نیاز دارید. در این روش با ثبت شرکت (ایجاد شخصیت حقوقی)، امکان ارائه پیشنهاد شغلی به همسر و سایر نزدیکان شما ایجاد شده و با تعریف حداقل حقوق لازم برای بلوکارت (3600 یورو) امکان دریافت بلوکارت برای آنها فراهم می‌شود. لازم به ذکر است که در حال حاضر، امکان افتتاح حساب برای ایرانی‌ها در کشور آلمان میسر نیست و از این رو ثبت شرکت مستلزم ارائه یک طرح توجیهی کسب و کار (بیزینس‌پلن) قوی است تا موفقیت شما در این روش را تضمین کند.

Call Now Button